Liečiť sa, má právo každý sám.

Anjelské Reiki - liečenie

     

Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo ti neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov.

                                                                            Sv. Biblia - Exodus 23:20-22

Od narodenia až k hodine smrti je náš život neustále obklopený prítomnosťou anjelov. Každý človek má pri sebe anjela ako ochrancu, aby ho chránil a tiež aby ho viedol k plnohodnotnému životu. Anjeli - to sú energetické bytosti svetla a lásky, ktoré sú pripravené nám na požiadanie veľmi účinne pomáhať.

Sú to vyššie duchovné bytosti. Majú oveľa ľahšie a rýchlejšie vibrácie (vibrujú na jemnejšej a vyššej frekvencii), a preto nie sú pre ľudské oko viditeľní. Ich možnosti sú však veľmi rozsiahle, zvlášť ak pomáhajú človeku, ktorý má s nimi vytvorené energetické spojenie. Toto spojenie je možné vytvoriť formou zasvätenia, podobne ako je tomu u sprístupnení energie Reiki. Anjelská energia je uzdravujúca, hojivá a liečivá. Pôsobí na všetko, čo je v nás aj v našich životoch "choré "- teda nielen na naše telá a duše, ale aj na naše vzťahy, financie, prácu a pod. Taktiež umelci sú bežne inšpirovaní anjelmi. Bez ich pomoci by nevzniklo žiadne umelecké dielo.

Ak nám však majú anjeli pomáhať a liečiť nás, potom k tomu potrebujú našu spoluprácu a vedomé prepojenie ich energiou s čakrami nášho tela. Ako príprava pre prijatie anjelskej energie sa v plnej výške osvedčila aktívna práca s energiou reiki. Symboly reiki sú grafické znaky, ktoré pôsobia ako komunikačný dorozumievací prostriedok s anjelmi lásky. Majú podobnú funkciu ako písmená. Každý symbol niečo znamená – a s použitím konkrétneho symbolu potom oslovujeme anjelov lásky i konkrétnou prosbou.

Anjelské zasvätenie je zasvätenie do energie anjelov. Do anjelských energií budete zasvätení prostredníctvom dúhového mosta, ktorý Vás prepojí so svetom anjelov. Vzhľadom k tomu, že dúha obsahuje celé spektrum farieb, znamená to, že budete zasvätení do celého " spektra " anjelov zo všetkých anjelských hierarchií. Týmto zasvätením sa spravidla zlepšia možnosti komunikácie - a tým aj spolupráce medzi zasväcovaným a svetelnými bytosťami . Zlepší sa nielen komunikácia, ale aj tzv." spojovací kanál ".

Energia Anjelského reiki je trochu iná, než klasické formy práce s energiou, na ktorú sme zvyknutí (napr. Usuiho reiki). Je oveľa viac účinná. Ak sa naučíte s anjelskou energiou pracovať  zistíte, že máte k dispozícii tích najlepších pomocníkov, ktorí vás nikdy nesklamú, za každej situácie vás milujú a pomôžu vám vždy, kedykoľvek požiadate.

Vesmírna moc a sila Zeme, anjela strážneho priveďte ku mne! Nech krídla strieborné nado mnou dvíha a zlobe nepriateľov preniknúť nedá. V láske a v mieri, bez ťažkých pút chcem tancovať vesmírom, vedľa neho plávať, v duchovnej práci chcem sily s ním spojiť, úľavu prinášať a rany hojiť.

 

I. stupeň - Anjelské liečenie

Na tomto kurze sa dozviete všetko o anjeloch a svetelných bytostiach:

 • ako vyzerajú a aké majú poslanie, ako ich môžete cítiť na svojom tele
 • ako sa s nimi môžete spojiť, ako s nimi komunikovať, ako používať ich energiu na liečenie
 • naučíte sa, ako rozpoznať anjelské znamenia
 • zoznámite sa s anjelskými hierarchiami, s anjelskými rádmi a čo je to tzv. " sedem nebies "
 • naučíte sa Anjelské písmo, anjelskú abecedu
 • ako odhaliť meno Vášho anjela strážneho a podľa Anjelského posunkového kruhu si k nemu vytvoríte aj symbol (pečať)
 • ako sa prostredníctvom obrazov (alebo Anjelských kariet či Tarotu) spojiť s anjelskými energiami
 • budete sa učiť anjelské liečenie a čistenie
 • uvoľňovanie karmy a riešenie problémov z minulých životov
 • naučíte sa vytvárať ochranný energetický štít, používať farebnú anjelskú ochranu a kombinovať anjelske energie s reiki
 • ďalej sa budete učiť vykonávať invokačné a evokačné rituály, rituál pentagramu a používať kabalistický svetelný kríž
 • vykonáme si aj meditáciu na nadviazanie kontaktu s jedným z archanjelov
 • naučíte sa vyrábať svätenú vodu, čistiť, posväcovať a nabíjať
 • zoznámite sa tiež s rôznymi skupinami pozemských anjelov
 • hlavný archanjeli a ich úloha
 • spojenie s anjelom Svetlá
 • čistenie s archanjelom Michaelom

Pre napojenie na komunikáciu s anjelskými bytosťami budete zasvätení do ich energie a bude Vám tiež odovzdaná energia Večného anjelského svetla.

Predpoklad pre zasvatenie: minimálne Usui reiki 2. stupeň

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Cena: 1. stupňa - 40€

II. stupeň - Anjelské reiki

V druhej časti kurzu sa zoznámite s niekoľkými symbolmi a naučíte sa liečiť na vyššej úrovni. Naučíte sa prepájať anjelskú a Archanjelska energiu s našimi čakrami, pracovať s tzv. svetelnými dráhami a vyrábať Archanjelské esencie. Ďalej sa naučíte rozoznávať typy privtelených duší a odpútavať tieto privtelené duše, čistiť vzduch v miestnostiach, vyrábať svätenú vodu s pomocou symbolov, zoznámite sa tiež s automatickým písaním aj s automatickou kresbou, zoznámite sa s energiami Siedmich lúčov a s esenciou fialového plameňa. Na záver budete zasvätení do energie Svetla. 

Predpoklad pre zasvatenie: minimálne Usui reiki 2. stupeň a 1. stupeň Anjelské liečenie

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Cena: 2. stupňa - 40€

 

III. stupeň - Anjelské reiki Majster / Učiteľ

Tretí stupeň je určený pre tých, ktorí sa chcú stať Majstrami v anjelských energiách a chcú organizovať anjelské semináre so zasvätením. Podmienkou pre zasvätenie do tohto stupňa je Majster - Učiteľ Usui reiki a Majster - Učiteľ Karuna-Ki (prípadne akéhokoľvek iného základného systému). A samozrejme, že musí mať absolvované aj Anjelské liečenie a Anjelské reiki 2. stupeň. V III. stupni Vám budú odovzdané zasväcovacie symboly a postup zasväcovania druhých do Anjelského reiki. Týmto zasvätením si iba rozširujete svoje učiteľské oprávnenia o ďalšie línie.

 

Predpoklad pre zasvatenie: minimálne Majster-Učiteľ Usui reiki a Karuna-ki a 2. stupeň Anjelskej reiki

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Cena: 3. stupňa - 50€

 

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode