Liečiť sa, má právo každý sám.

Indigové svetlo zmocnenia

Nanebovzatá Majsterka Kwan Jin je Bohyňa súcitu a má posolstvo o významu tohoto zasvetenia pre všetkých, kto ju chce počuť:

                


„Bola zahájená skúška súcitu tími, ktorí riadia túto energiu a majú moje požehnanie všeci, ktorí prijímu toto zasvetenie. Som s vami, keď budete prijímať túto energiu a budem u Vás, keď ma budete žiadať o podporu. Podporím Vás tak, abyste vyvinuli potrebnú schopnosť empatie a lásky pre príjem a pochopenie našich posolstiev. Nenaslúchajte len svojimi ušami a svojím rozumom, ale naslúchajte svojím srdcom. Pozerajte ďalej, než na čo vidíte svojími očami a dokonce svojím tretím okom, pozerajte so svojimi srdcami. Čiňte tak a možem vám zaručit pravdu a múdrosť – to znamená „zmocnenie“.“

Tento zasvecovací systém slúží skorej k osobnému vývoju a rastu, než k liečeniu. Zvýší sa tvoja vibrácia a dovolí ti rozvinúť svoje psychické schopnosti a pomôže ti pomocou spojenia s vyššími ríšami zlepšit schopnosti empatie a intuície, komunikácii s inými ľudmi, zvieratami a prírodnými Duchmi. Ako taký, prispieva ku zvýšeniu vibrácie Zeme a ľudí a urychluje vývoj vedomia s vyšších dimenzií.

Energia Indigové Svetlo zmocnenia pracuje s tretím okom a tvojim duchovným stredom. Zvyšuje tvoje psychické schopnosti skrze empatiu a lásku. Tento systém pôsobí ukľudňujúcim zpôsobom na indigové deti a indigových dospelých. Modro-fialová farva (indigo) aktivuje túto energiu.

Tento systém je tak isto veľmi vhodný na prácu so zvieratami, pretože zlepšuje schopnosť vcítenia sa a tým zosiluje tvoje telepatické spojenie so zvieratami.

Indigové deti sa často popisujú ako deti s „poruchami chovania“, že sú neschopné sa soustrediť a preto majú problémi s učením.

Použitím tohoto systému si schopný cítiť energiu tíchto detí, lepšie sa vcítiť do ich pozície a lepšie ich chápať, aby im bol schopý lepšie pomocť pri učení a rastu. Tieto deti sú mimoriadne nadané, sú jedinečné a prišli na Zem, aby nám všetkým boli nápomocný pri emocionálnom, duchovnom a duševnom vývoji.

V spolupráci s dospelými indigy zistíš, že sa ty i osoby, s ktorými pracuješ, stáváte kľudnejšími, lepšie sa vyjadrujete, zdieľate jednoduchším vzájomné pochopenie a môže sa rozšíriť osobní rozvoj.

O použití Indigového SvEtla ZMOCNENIA


Tento systém môže býť použitý na diaľku alebo v priamom kontakte rukami. Behom zasvetenia je umiestnený indigový lúč do tvojho tretieho oka a do tvojich dlaní. Je tomu tak preto, že tvoje tretie oko a tvoje ruky prijímajú túto energiu a takisto ju tímto zpôsobom posielajú ďálej. Pretože Lady Kwan Jin s tebou bude pracovať v tvojom srdci, budeš pritom pociťovať súcit a lásku.

Musím sa tu zmieniť, že keď používaš túto energiu, nezasvěcuješ tým svojich klientov, ale im vysielaš liečivú energiu. Keď ošetruješ klienta, môžeš svojou vlastnou myšlienkou liečivý proces taktiež riadiť, napr. tím, že myslíš na to, aby sa rozpustili u klienta bloky. Umožní ti to si uvedomiť jeho vlastné pocity a niekedy priamo myšlienky klienta. Môže sa ti to stať s ľuďmi, zvieratami, rastlinami a ostatnými prírodnými formami života. Keď vysielaš liečivú energiu, dovol si ju cítiť svojím srdcom, pretože sú to energie z tvojej srdečnej čakry, ktoré so sebou prinášajú dary lásky, súcitu a empatie. Dovoľ tímto energiám klientom prúdiť, aby ho vyliečili.

 

Predpoklad pre zasvetenie:  minimálne Majster/Učiteľ Usui Reiki

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Cena: 40€

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode