Liečiť sa, má právo každý sám.

Kundalini Reiki

                   

Na Kundalini-Reiki sa treba pozerať ako na paralelný vývoj k Usui-Reiki. Kundalini Reiki je prirodzeným pokračovaním Usui reiki. Kundalini Reiki je priama a silná liečebná metóda. Otvorí a posilní energetické kanály v tele, očistí telo od energetických blokád. Kombinácia Usui Reiki a Kundalini Reiki pracuje na zlepšení duchovného liečenia a duchovnej evolúcií vedúcej k osvieteniu. Kundalini Reiki je jemný a bezpečný spôsob, ako prebudiť energiu kundalini. Prejde všetkými čakrami, od prvej, kde je uložená kundalini, postupne cez všetky čakry až ku korunnej čakre, odkiaľ umožní prúdu energie tryskať von. Tým nebude na žiadnom mieste dochádzať k hromadeniu energie, preto je Kundalini Reiki vhodná aj pre tých, ktorí majú problém s negatívnymi prejavmi prebudenej energie kundalini.

Plná línia Kundalini Reiki obsahuje dvanásť stupňový program zasvätenia. Prvými tromi zasväteniami dosiahnete úroveň Majstra a môžete takisto ostatných zasväcovať do Kundalini-Reiki. (1-3) Po stupni Kundalini Reiki 3 Mistr/Učitel môžete pokračovať v zosilovaní a prehlbovaní energie buď vo forme zasvätenia Boosterov (1-3) nebo v podobe Gold Reiki.

V Boosteroch sa navyšuje energia, každý Booster sa absolvuje vždy celý (= 3 zasvätenia) a ukončenie Boosterov je takisto ďalší stupeň Majster. Väčšina adeptov volí variantu v absolvovaní celej línie Kundalini Reiki, teda 12 zasvätení a potom pokračujú v línii Gold Reiki, čím môžu plnohodnotne využiť túto líniu. Kundalini Reiki je veľmi jednoduchá na používanie, nepracuje so symbolmi.

 

Stupne Kundalini-Reiki

Kundalini-Reiki 1

Otvára kanál a umožňuje energii prúdiť. Ste pripravovaný na prebudenie kundalini. Je otvorená a posilnená temenná, srdečná a ručná čakra. Liečiť možno kontaktne i na diaľku. Z hľadiska energie sa rovná zasväteniu Kundalini-Reiki trom stupňom systému Usui-Reiki.


Kundalini-Reiki 2

Zosiluje kanály reiki. Jemne a bezpečne je prebudená energia a oheň kundalini, ktorý dosiahne minimálně čakry solar-plexu a ste pripravený na úplné prebudenie energie kundalini prostredníctvom Kundalini-Reiki 3. Môžete použiť meditaciu kundalini k silnejšiemu rozprúdeniu energie vo Vašom tele. Celý Váš energetický systém je vyčistený.

  

Kundalini-Reiki 3 - Majster/Učiteľ

Majstrovská energia čistí telo i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporované univerzálne vedomie, láska a harmónia. Týmto zasvätením môže vo Vás energia prúdiť plnou silou. Je otvorená základná čakra a celý energetický kanál je rozšírený nad úrovňou čakier. Naučíte sa, ako predávať zasvätenie do Kundalini 1-3. Do tohoto zasvätenia sú zahrnuté zvláštne možnosti:

  

  • Energetické vyrovnanie  
  • Diamant-Reiki
  • Krystal-Reiki
  • DNA-Reiki
  • Reiki na pôrodné trauma
  • Reiki priestorové
  • Reiki pre minulé životy

 

Predpoklad pre zasvetenie:  minimálne Majster/Učiteľ Usui Reiki

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Všetky 3 stupne vždy zasväcujem ako jeden celok. Medzi jednotlivými stupňami je odstup min 7 dní.

 

Cena: 1-3. stupeň 50€

 

BOOSTERY:

V týchto stupňoch nieje predávané žiadne nové učivo, len zasvätenie na zvýšenie energií. Každý Booster sa absolvuje vždy celý; 1 booster = 3 zasvätenia. Medzi jednotlivými zasväteniami v Boosteroch je rozostup 7 dní.

Booster I:

Toto zasvätenie (Kundalini Reiki 4–6) slúži k zosilneniu energie, rozšírenie čakier a energetického kanálu. Oproti Kundalini 3 sa zdvojnásobí energetická úroveň.

Booster II.

S týmito ďalšími tromi zasväteniami (7-9) dosiahnete ďalšie úrovne, toto zasvätenie slúži k ďalšiemu zosilneniu energie, rozšírenie čakier a energetického kanálu. Oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň štvornásobná.

Booster III.

S poslednými tromi zasväteniami (10-12)  dosiahnete úplnej úrovne Kundalini Reiki.

Ukončením Boosteru III dosiahnete plnú líniu Kundalini Reiki 1 -12 a môžete túto líniu predávať ďalej.

Predpoklad pre zasvätenie: musíte byť Majster/Učiteľ Kundalini Reiki  

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

 

Cena za Boostery (celkom 9 zasvätení) 40

Pozrite si ako Kundalini Reiki skutočne pracuje v našom systéme:

  

 

 

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode