Liečiť sa, má právo každý sám.

Majster Merlin

Kto bol vlastne Merlin?

Túto otázku si položil nie jeden človek.  Podľa toho čo vieme, bol Merlin hlavným predstaviteľom a duchovným vodcom druidov a keltských mníchov Británie. Jeho rád si vážili v celej zemi a ďaleko za jej hranicami.

Jeho pomoc a radu túžobne očakávali mnohí, či už išlo o kráľa alebo prostý ľud. Tak putoval Británii a plnil svoju úlohu, slúžiť zemi, kráľovi a národu svojou magickou silou.

V jednom posvätnom rituály sa Merlin a najvyššia kňažka Avalonu Vivien, kňažka mora, spojili a splodili vedome dcéru. Aby umožnili inkarnáciu Majstrovi či Majsterke, obidvaja dlhú dobu meditovali a spojili sa magickou cestou s určitým božským aspektom. Merlin invokoval mužskú formu božskej prozreteľnosti jedného Boha, zatiaľ čo Vivien prevádzala to isté, ale so ženským božským aspektom, teda  s matkou Gaiou.

V tejto blízkosti Boha a s najhlbšou čistotou splodila zámerne dieťa – v žiadnom prípade nie z dôvodu sexuálneho uspokojenia, ale že pochopila, že sa teraz človek stane stvoriteľom a darcom života.

Len kvôli duchovnej sile obidvoch spolu s vytvorenou silnou energiou –bolo možné vďaka týmto predpokladom priviesť na svet duchovnú Majsterku. „Nepoškvrnené počatie“.

Dievča, ktorú Merlin a Vivien splodili sa stala nasledovníčkou svojej matky, novou kňažkou Avalonu. Porodila rovnakým rituálnym spôsobom tri, nám už dobre známé deti: vílu Morgan Le (veľká kúzelníčka bielej mágie), jej sestru Morgause, ktorá sa potom oddala čiernej mágii a Artuša kráľa Druidov a Británie.

Čo mi prinesie zasvätenie do tohto systému a ak môžem s Merlinovými energiami pracovať?

Jeho silu môžete používať v každodennom živote. Nie sú potrebné nejaké zvláštne vedomosti. Používajú sa tu správne formulácie Vášho priania a prosby Merlinovi o ich naplnenie. Môžete jednoduchými, pozitívnymi obradmi pre každodenné použitie s podporou  Merlina pracovať na svojom duchovnom rozvoji a pochopeniu Vašich procesov. Môžete prostredníctvom jeho pôsobenia vytvoriť silnú ochrannú energiu pred nebezpečenstvom vo fyzickom svete i pred útokmi negatívnych síl.

Merlin  bude s Vami vždy.  Stačí zavolať, požiadať, poďakovať. Pomôže Vám vniesť pocit bezpečia i šťastia do Vášho osobného života. Pocítite jeho vedenie. On presne vie, kde je Vaše šťastie a povedie Vás na Vašej životnej ceste i pri plnení úloh v tejto inkarnácii.

 

Predpoklad pre zasvätenie:  minimálne Majster/Učiteľ Usui Reiki

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

 

Cena: 33 €

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode