Liečiť sa, má právo každý sám.

Plameň centrálneho slnka

Každá galaxia je malým vesmírom, lebo má svoje centrálne slnko, z neho získava energiu. Všetky malé hmotné vesmíry (celá sústava galaktických a vesmírnych sĺnk) sa ďalej ešte otáča a rotuje okolo vesmírneho gigantu - Veľkého centrálneho slnka - ktoré je povahy "duchovnej". 

Centrálne slnko je individuálnym božím plameňom. Nachádza sa tu veľké množstvo čistých duší, ktoré sa tu rodia. Preto odtiaľ vychádza silné biele svetlo. Svetlo duše veľmi jasne žiari a je spojené s Centrálnym Slnkom, ktorým je živené. Čím bližšie je duša k slnku, tím je pre ňu ľahšie žiť v súlade s Božími zákonmi, tím viac nás privádza k celistvosti a naplneniu. Veľké centrálne slnko má okrem svojej duchovnej hierarchie aj Štyroch veľkých Archanjelov (rovnako ako Zem má svojich), ktorí úzko súvisia s týmto systémom.

Naša slnečná sústava leží na okraji galaxie. A tak jej prežarovanie Svetlom nieje také, ako keď by ležala blízko Centrálneho Slnka. Zasvätenie do línie "Plameň centrálneho slnka" zlepšuje napojenie na ono Veľké slnko za slnkom a súvisí s celkovým procesom obnovy DNA. Plameň v našom vnútri začne veľmi výrazne žiariť a my sa duchovne približujeme ku svojej celistvosti - k majstrovstvu.

Veľké Centrálne Slnko teraz prevzalo riadenie "vzostupu" všetkých žijúcich druhov na Zemi. Až do tejto doby neexistoval žiadny faktor, ktorý by dohliadal na ľudský vzostup. Zem teraz opäť vstúpila do dosahu Veľkého Centrálneho Slnka. Prišiel čas sa posunúť vpred a pritom sa môžeme otvoriť priamej komunikácii s Veľkým Centrálnym Slnkom, ktorá predtým nebola možná.

Plameň centrálneho slnka je energia určená pre majstrov. Ide o jednoduchý systém bez symbolov, len s použitím mantry. K tomu obdržíte aj posolstvo od slnečných bytostí rádu Stvoriteľa a symbol pre ďalší vývoj a dostatočné uzemnenie všetkých dolných čakier, ktoré nás ma pripraviť na zosilnenú fázu vzostupu, až Slnečná esencia zasiahne naplno našu Zem. Zasvätenie prebieha na diaľku. Prevádza sa len 1 zasvätenie, ktoré však trvá dlhšiu dobu (i niekoľko hodín). Vo väčšine prípadov pôsobí ešte aj druhý deň.

Je to prekrásna energia, jej zasvätenie bude pre Vás veľkým zážitkom. Až začnete túto energiu používať, začne sa vo Vašej duši rozsvecovať slnko.

Predpoklad pre zasvätenie:  minimálne Majster/Učiteľ Usui Reiki.

Kurz absolvujete po dohode, manuál na email.

Cena: 50€  

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode