Liečiť sa, má právo každý sám.

Liečenie s duchom svätým

           
Každý človek môže sprostredkovať liečenie Duchom svätím. Ak nesie aktivovaného Krista vo svojom srdci a je pokrstený Duchom svätým, potom može sprostredkovať liečenie. Táto dvojica z trojjedinnosti je potrebná na to aby ste mohli sprostredkovať liečnie. Otca-Stvoriteľa už v sebe máte. Dualitou Krista a Ducha svätého Otca-Stvoriteľa aktivujete. Na základe afirmácie, ktorá je skritá (zakódovaná) v Biblii v Evanjeliu podľa Jána sa spustí liečnie. Môžete ju vidieť v kapitole 14,15 a 16. 
 
Kapitola 14, verš 1-14:
Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?  Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.
 
Kapitola 15, verš 1-17: 
Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Z ostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.  Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
 
Kapitola 16, verš 16-24:
O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: Čo to znamená, keď nám hovorí: O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte, a: Idem k Otcovi? Hovorili teda: Čo to znamená, keď hovorí: O chvíľu? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať, a povedal im: Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal: O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte? Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!
 
Následok choroby sa stáva príčinou a príčina následkom. Liečime vzniknuté následky aj príčinu súčasne. Lieči sa prikladaním rúk tak ako je to zjavené v Evanjeliach. Duch svätý tečie skrz nás vo forme energie od hlavy cez telo a vychádza srdcom von. Pri liečení cítite nekonečnú eufóriu v srdci, lásku, jemnost, pokoj a mier. Otca-Stvoriteľa možme sférickou dušou definovať slovami: svetlo, láska, milosrdenstvo, radosť, štastie, vibrácia, energia, pokoj, mier, harmónia, sloboda a ticho. Vlastné prežitky každej duše umožnuje trojjedinosť. Dáva nám možnosť komplexne liečiť celé telo, ducha i dušu. Pri liečení može Vaše vedomie spolu s dušou opustiť telo a skrz zosilovač (urýchlovač), ktorý sa nachádza v ženskom lone (vaječníky alebo gnosticky písmeno O z IEOUA) zažije váš stred osvietenie. To zažíva muž, ked lieči ženu alebo ked žena lieči samú seba. Vidíme tu spätosť muža so ženou, žena predstavuje stvoriteľku. Je to najlľahší a najkratší pozemský spôsob osvietenia duše.  

Kontakt

TERCIUS - Ing. Roman Pavlikovský

laska3r@gmail.com

Vladimíra Clementisa 1162/13 Revúca 05001
IČO: 45 944 041 DIČ: 1076599788

TM - 0910 942 394
SKYPE: laska3r

Vyhľadávanie

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode