Liečiť sa, má právo každý sám.

Stupne Reiki

                           

1. stupeň Reiki

 

 • Bezprostredným následkom zasvätenia do prvého stupňa Reiki je schopnosť sprostredkovať energiu Reiki sebe alebo druhým kladením rúk na postihnuté miesto.
 • Zasvätenie významne dvíha Tvoje osobné vibrácie.
 • Nová životná sila, ktorá sa zabudováva do Tvojho energetického systému, spúšťa očistný proces, ktorý prebieha tak na telesnej, ako aj na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Tento proces môže vyvolať rôzne reakcie telesnej, ale aj duševnej povahy. 
  Následkom zvýšeného prísunu životnej sily sa telo začína zbavovať toxínov, naukladaných v organizme. Vyplavovanie toxínov niekedy môže byť dosť nepríjemné, môžu sa objaviť prechodné bolesti, hnačka, tmavší moč, páchnuci pot. Po stránke duševnej sa môžu objavovať zmeny nálady, ktoré vyvolali uvoľňujúce sa bloky, hlboko uviaznuté v emočných alebo mentálnych úrovniach. Začínajú sa vyplavovať staré spomienky, zážitky, ktoré často zostali len v oblasti podvedomia.

Celý tento liečebný proces čistenia trvá približne tri týždne a je značne závislý od predchádzajúceho spôsobu života. Počas tohoto obdobia doporučujem dodržiavať pôst, predovšetkým vylúčiť alebo aspoň obmedziť konzumáciu mäsa a ťažko stráviteľných jedál, cukrov, sladených nápojov, kávy, čierneho čaju, mliečnych výrobkov. Samozrejme, vzťahuje sa to aj na alkoholické nápoje! Očistnému procesu tela napomáha zvýšený prísun tekutín (bylinné čaje a čistá voda cca 2 - 3 litre denne), telesný pohyb, časté sprchovanie, a samozrejme samotné každodenné prikladanie rúk na celé telo.

 • Vytvorí sa istý druh ochrany, ktorá zabráni, aby Tvoja osobná energia bola prenášaná na ošetrovaného zároveň s energiou Reiki. 
  Táto ochrana zabráni tak isto tomu, aby sa disharmonické energie ošetrovaného preniesli počas reikovania na Teba. Bez tejto ochrany by mohli niektoré energie preniknúť do vnútorného energetického systému a neskôr spôsobovať závažné zdravotné alebo emocionálne problémy.
 • Po zasvätení Tvoje ruky nadobudnú väčšiu citlivosť pri práci s Reiki. Pri prikladaní rúk budeš vnímať úplne nové pocity a tak isto sa bude intenzívnejšie rozvíjať aj Tvoja intuícia.

Prikladaním svojich rúk na telo alebo do aury môžeš ošetrovať seba, druhé osoby, zvieratá, rastliny, ale aj potraviny, lieky, kryštály a veci dennej potreby.

 

2. stupeň Reiki

 

 • Zasvätenie a práca s energiami 2. stupňa REIKI výraznejšie ovplyvní Tvoju emocionálnu i mentálnu úroveň, ukazuje cestu vývoja k stále vyššej duchovnej bytosti, k múdrosti a harmónií.
 • Spúšťa a prehlbuje očistný proces predovšetkým na emocionálnej a mentálnej úrovni.
 • Zvyšuje a zjemňuje Tvoje osobné vibrácie.
 • Rozvíja sa Tvoja intuícia.
 • V druhom stupni Reiki obdržíš tri tzv. kľúče sily, symboly Reiki. Tieto symboly Reiki Ti umožnia: 

  1. Niekoľkonásobne zvýšiť intenzitu a množstvo sprostredkovanej energie a tým aj skrátiť dobu potrebnú na harmonizáciu.
  2. Cielene pracovať na úrovni psychickej a emocionálnej.
  3. Pôsobiť v čase a priestore. V praxi to znamená, že môžeš sprostredkovať energiu Reiki sebe alebo druhým na ľubovolnú vzdialenosť na Zemi i mimo nej. Môžeš túto energiu vysielať tak v prítomnosti, do budúcnosti, ako aj do minulosti.

Symboly Reiki môžeš používať pri liečení seba, druhej osoby, zvierat či rastlín. Ich pôsobenie a používanie však nie je obmedzené iba na liečenie. Pomocou nich je možné čistenie energetických polí priestorov, miestností, rôznych predmetov, ich cielené programovanie a energetické nabíjanie. Taktiež ich môžeš používať k meditačným cvičeniam, programovaniu situácií, k znásobeniu účinnosti iných druhov terapie.

 

3. stupeň Reiki 

 

Obdržíš posledný, vlastne prvý zo známych Reiki symbolov a naučíš sa ho používať. Jeho používaním podporujeme predovšetkým duchovný rast každého jedinca. Pôsobenie tohoto znaku je mimo priestoru a času a umožňuje priamo pôsobiť na všetky disharmónie na duchovnej úrovni a postupne ich uvoľňovať. Tento symbol nám dáva možnosť spojenia sa s celou existenciou a uvedomenia si nedeliteľnej spolupatričnosti celého živého bytia.

Neporovnateľne sa zvýši aj množstvo energie, ktoré v prípade potreby môžeš prijímať a sprostredkovať. Iniciácia a používanie majstrovského symbolu umožňuje mnohonásobne zvyšovať príjem a tok liečivej energie lásky, pôsobiť na vyšších úrovniach bytia, zefektívniť úroveň liečenia a skrátiť jeho dobu.

Nikdy však nesmieme zabudnúť, že aj keď disponujeme obrovskou energiou, sme stále len jeho kanálom. Sme nástrojom v Božích rukách, celé liečenie závisí predovšetkým od Jeho nekonečnej múdrosti, lásky a milosti. Predovšetkým ale dostávaš možnosť pôsobiť priamo na duchovnej úrovni a tu odstraňovať prvotné príčiny chorôb.

Majstrovský stupeň Reiki ale prináša zo sebou aj oveľa väčšiu zodpovednosť. Zodpovednosť za seba, za svoje činy, myšlienky, za svoj rast, ale aj zodpovednosť za svojich blízkych, za celé svoje okolie!

 

4. stupeň Reiki

Majstrovský stupeň Reiki je určený pre tých, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život tejto duchovnej ceste, žiť Reiki, šíriť lásku a pomáhať ostatným objavovať a milovať sami seba. Iniciáciou do tohto stupňa sa stáva zasvätenec majstrom, učiteľom Reiki. Dostáva schopnosť a právo zasväcovať do jednotlivých stupňov Reiki, odovzdávať teoretické i praktické vedomosti svojim žiakom. 

 

Zasvätenie absolvujete diaľkovo po dohode, manuál na email.

 

1. stupeň Reiki 
Cena: 40€ 

2. stupeň Reiki 
Cena: 70€ 

3. stupeň Reiki - Majster  
Cena: 100€ 

4. stupeň Reiki - Majster/Učitel

Cena: 150€  

Kontakt

TERCIUS - Ing. Roman Pavlikovský

laska3r@gmail.com

Vladimíra Clementisa 1162/13 Revúca 05001
IČO: 45 944 041 DIČ: 1076599788

TM - 0910 942 394
SKYPE: laska3r

Vyhľadávanie

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode