Liečiť sa, má právo každý sám.

Duchovné príčiny chorôb

DUCHOVNÉ PRÍČINY CHORÔB A POZITÍVNE TVRDENIA NA ICH ODSTRÁNENIE  

  • pozitívne tvrdenie si prepíšte vlastnou rukou na papier
  • nájdite si pokojné miesto, kde vás nikto neruší
  • pozitívne tvrdenie čítajte nahlas, príp. potichu, podľa potreby každý deň a niekoľkokrát za sebou

Absces – vred 

Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojim myšlienkam, aby sa oslobodili. 

Afty

Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.
Pozitívne tvrdenie: Vo svojom láskyplnom svete vytváram len a len radostné zážitky. 

AIDS

Zavrhnutie seba samého, sexuálna vina, zakorenené presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Som dokonalým stelesnením života, ktoré pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rád. 

Akné

Odmietanie seba samého a odpor voči sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som stelesnenie života, ktorý pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, akým som úžasným človekom, mám sa rád. 

Alergia

Na koho sme alergickí? Sebaodmietanie.
Pozitívne tvrdenie: Svet je bezpečný a priateľský. Som v bezpečí, som uzmierený so životom. 

Alkoholizmus

Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita.
Pozitívne tvrdenie: Žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Alzheimerova choroba

Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.
Pozitívne tvrdenie: Všetko prebieha v správnej chvíli, v správnom čase a priestore. Boh koná vždy správne. 

Anémia - chudokrvnosť

Nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa naplno tešiť zo života, je to bezpečné a mám rád život. 

Angína

Strach a potláčané emócie a tvorivosť.
Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok, vyjadrujem myšlienky pochádzajúce od Boha a som uzmierený. 

Apatia

Vzdorovanie citom a umŕtvovanie seba samého, strach.
Pozitívne tvrdenie: City sú bezpečné, otváram a teším sa zo života. 

Artérioskleróza

Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.
Pozitívne tvrdenie: Úplne sa otváram životu a radosti, na svet pozerám s láskou. 

Artritické prsty
Túžba trestať, pocit previnenia a diskriminácie.
Pozitívne tvrdenie: Na svet hľadím s láskou a pochopením, všetky zážitky vystavujem lúčom lásky. 

Astma priedušková

Potláčanie vlastných emócií, "dusivá láska", neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné niesť zodpovednosť za svoj život. Som ochotný byť slobodným. 

Astma, detská
Strach zo života.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa je v bezpečí a je obklopené láskou a starostlivosťou. 

Bedrá

Nesú telo v dokonalej rovnováhe a stimulujú pohyb vpred. Strach postupovať dopredu na základe dôležitých rozhodnutí, bezcieľnosť.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa, som v dokonalej rovnováhe a v každom veku postupujem ľahko a s radosťou dopredu. 

Besnota

Zúrivosť, presvedčenie, že odpoveďou na všetko je násilie.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne aj v mojom okolí vládne pokoj a mier. 

Bolesti – akútne

Túžba po láske a bezpečí.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, mám rád ľudí a oni majú radi mňa. 

Chronické bolesti 

Obviňovanie a vina si vždy hľadá trest.
Pozitívne tvrdenie: S láskou sa zbavujem minulosti, som slobodný a „oni“ tiež, v mojom srdci je teraz všetko v poriadku. 

Bradavica
Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.
Pozitívne tvrdenie: Úplne vyjadrujem lásku a krásu života. 

Bradavica na chodidle

Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Prirodzene a sebaisto kráčam vpred a dôverujem životu, oddávam sa toku života. 

Bronchitída

Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.
Pozitívne tvrdenie: Vyhlasujem pokoj a harmóniu v sebe i vo svojom okolí, všetko je v poriadku. 

Celulitída

Lipnutie na neúspechoch z minulosti a neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, odpúšťam všetkým a odpúšťam všetkému minulému, som slobodný. 

Cukrovka

Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Nesmierny smútok, zaťatosť.
Pozitívne tvrdenie: Tento okamih je plný radosti, rád si osladím život. 

Cystická fibróza

Utkvelá predstava, že od života sa nedá očakávať nič dobré, sebaľútosť.
Pozitívne tvrdenie: Život ma má rád, mám rád život a prijímam ho naplno a slobodne. 

Cysty
Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný myslieť iba na krásne veci a mám sa rád. 

Čeľusť – problémy

Zloba, hnev, túžba po pomste.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný zmeniť spôsob uvažovania, ktorý mi privodil tento stav, mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Členok

Predstavuje pohyblivosť a smer.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom. 

Črevá

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa zbavujem všetkého, čo nepotrebujem. 

Dermatomykóza – pleseň

Sklamanie z toho, že ma okolie neprijíma a neschopnosť postupovať prirodzene vpred.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, môžem sám sebe dovoliť ísť vpred a môj pohyb je bezpečný. 

Dna – ochorenie kĺbov

Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, som uzmierený so sebou i s ostatnými. 

Duševná choroba

Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.
Pozitívne tvrdenie: Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť, je vyjadrením Božej tvorivosti. 

Dutiny

Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.
Pozitívne tvrdenie: Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj a harmónia, všetko je v poriadku. 

Dýchacie problémy

Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je žiť naplno a slobodne. Zaslúžim si lásku a chcem žiť naplno. 

Dýchavičnosť

Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť a stať sa dospelým, svet je bezpečný a som v bezpečí. 

Ekzém

Vnútorné protiklady, "psychická vyrážka".
Pozitívne tvrdenie: Vo mne a v mojom okolí je harmónia, pokoj, láska a radosť. 

Endokrinné žľazy

Zlé rozmiestnenie myšlienok podporujúcich rozhodnosť a aktivitu.
Pozitívne tvrdenie: Boh mi poskytuje všetky potrebné myšlienky, som aktívny, práve teraz, v tomto okamihu postupujem vpred. 

Epilepsia

Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť život ako večný a naplnený radosťou, mám radosť zo života. 

Fistula

Strach, prekážka v procese zbavovania sa už nepotrebných vecí zo života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, bezvýhradne verím v tok života, život je tu pre mňa. 

Frigidita

Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé, necitliví partneri.
Pozitívne tvrdenie: Mať radosť zo svojho tela je bezpečné a teším sa, že som žena. 

Gastritída 

Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Genitálie 

Predstavujú ženský a mužský princíp. 
Problémy: Obava, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, teším sa zo života, som dokonalý taký, aký som, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Grganie

Príliš rýchle hltanie života.
Pozitívne tvrdenie: Na všetko, čo potrebujem urobiť, mám čas aj priestor. 

Hemoroidy

Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého, čo nie je láska, na všetko, čo chcem urobiť mám dostatok času a priestoru. 

Hluchota

Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam Boha a teším sa zo všetkého, čo môžem počuť, som súčasťou vesmíru. 

Hnačka

Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam,asimilujem a vylučujem sa úplne normálne, som uzmierený so životom. 

Hnisavá angína

Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je uspokojiťvšetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem. 

Horúčky

Zloba, rozhorčenie.
Pozitívne tvrdenie: Som spokojným a vyrovnaným stelesnením harmónie a lásky. 

Hypofýza

Sídlo sebaovládania.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ a moje telo sú v dokonalej rovnováhe, ovládam svoje myšlienky. 

Hypoglykémia

Únava, vyčerpanosť, život je pre mňa príliš ťažkým bremenom.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný urobiť svoj život svetlým, ľahkým a plným radosti. 

Chodidlá

Predstavujú chápanie seba samého, života, ostatných, tiež strach z budúcnosti a z ustrnutia na mieste. 
Pozitívne tvrdenie: Všetkému jasne rozumiem, som ochotný meniť sa zároveň s časom, som v bezpečí a prirodzene kráčam vpred. 

Cholesterol

Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný mať rád život, radosť vo mne voľne prúdi a prijímať je bezpečné. 

Chrápanie

Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov. 
Pozitívne tvrdenie: Vypúšťam z mysle všetko, čo nie je láska a radosť, smerujem od minulosti ku všetkému novému, sviežemu a vitálnemu. 

Chrbtica

Predstavuje životnú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Viem, že mi je vždy oporou. 

Bedrová chrbtica

Vina, ustrnutie v problémoch minulosti, túžba mať od všetkého pokoj. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred. 

Hrudná chrbtica

Nedostatok citovej opory, pocit, že ma nikto nemá rád, potláčanie prejavov lásky.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou. 

Krížová kostrč

Strach z peňazí, nedostatok finančnej podpory.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí. 

Krčná chrbtica

Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.
Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí. 

Zakrivená chrbtica

Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene. 

Chrípka

Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.
Pozitívne tvrdenie: Som mimo dosahu spoločenských predsudkov, nepodlieham žiadnym vplyvom. 

Chronické choroby

Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný rásť a meniť sa, vytváram si bezpečnú budúcnosť. 

Chuť do jedla – nadmerná

Strach, potreba ochrany, odmietanie citov.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a to, čo cítim, je bezpečné, normálne a prijateľné. 

Impotencia

Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a spontánne nechávam pôsobiť silu svojho pohlavného princípu. 

Infarkt

Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svojmu srdcu radosť, všetkému vyjadrujem lásku. 

Infekcia

Podráždenosť, hnev, rozladenosť.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný žiť v pokoji a harmónii. Tým, že sa o seba starám, starám sa aj o svojich blížnych, som k sebe láskavý a pozorný. 

Ischias

Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Ustavične smerujem k svojmu vyššiemu dobru, moje dobro je všade a vo všetkom. 

Kandidóza – pleseň u žien

Pocit roztrieštenosti, veľké sklamanie a priveľké nároky a nedôvera vo vzťahu k iným.
Pozitívne tvrdenie: Zasluhujem si v živote iba to najlepšie, mám sa rád aj ostatných, vážim si seba aj ostatných. 

Kinetóza

Strach, že nemám všetko pod kontrolou.
Pozitívne tvrdenie: Svoje myšlienky ovládam v každej situácii, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Klimaktérium

Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Pri všetkých zmenách cyklov som pokojná a vyvážená, s láskou žehnám svoje telo. 

Kĺby

Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa mením, nad mojím životom bdie Boh a preto sa vždy uberám tým najlepším smerom. 

Koleno

Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.
Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý, všetko je v poriadku. 

Kóma

Útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Obklopujem Ťa bezpečím a láskou, vytvárame priestor, aby si sa vyliečil, si láska. 

Konečník

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa zbavujem všetkého, čo už nepotrebujem. 

Kosti

Predstavujú štruktúru vesmíru.
Pozitívne tvrdenie: Som dobre členený a vyvážený. 

Zlomeniny 

Vzbura proti autorite – rodičom, partnerovi, nadriadenému.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom svete jedinou autoritou, pretože iba ja ovládam svoju myseľ. 

Deformácie 

Psychický tlak a svaly sa nemôžu pretiahnuť, strata duševnej pohyblivosti.
Pozitívne tvrdenie: Zhlboka vdychujem život, uvoľňujem sa a verím v chod života. 

Koža

Zmyslový orgán, ktorý ochraňuje našu individualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou. 

Kožné problémy

Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne sa chránim za pomoci harmonických a pokojných myšlienok. Minulosť je odpustená a zabudnutá, som slobodný. 

Krivica

Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, živí ma láska samotného vesmíru. 

Krk – problémy

Priechod sebavyjadrenia a tvorivosti, problémy vznikajú pri potláčaní tvorivosti a odmietaní zmien.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem sa s radosťou, slobodne a tvorivo, ľahko a prirodzene sa hlásim o svoje práva, som ochotný zmeniť sa. 

Krv 

Predstavuje radosť voľne prúdiacu v tele.
Pozitívne tvrdenie: Dávam a prijímam radosť zo života. 

Krvné zrazeniny

Zablokovaný priechod radosti.
Pozitívne tvrdenie: Prebúdzam v sebe nový život, plyniem. 

Krvácanie

Unikanie radosti z tela, zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyvážene dávam a prijímam radosť zo života. 

Krvný tlak – vysoký

Dlhodobo nevyriešený citový problém.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, som uzmierený. 

Krvný tlak – nízky

Málo lásky v detstve, prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti, môj život je radosť. 

Kŕče
Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený a dovoľujem, aby sa moja myseľ uzmierila. 

Kŕčové žily

Zotrvávanie v nepríjemnej situácii alebo postavení, skľúčenosť, pocit prepracovanosti a preťaženosti. 
Pozitívne tvrdenie: Spočívam v pravde, radujem sa z pohybu, pohybujem sa prirodzene a spontánne, mám rád život a teším sa z každej chvíle. 

Leukémia 

Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa cez minulé obmedzenia do slobodnej prítomnosti a je bezpečné byť sám sebou. 

Lono

Predstavuje zraniteľnosť a citlivosť, lonová kosť predstavuje ochranu genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť zraniteľný a citlivý, moja sexualita je v bezpečí. 

Lupienka

Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.
Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života, zaslúžim si v živote to najlepšie, prijímam svoje dobro a mám sa rád, som so sebou spokojný.

Lupus – tuberkulóza kože

Celková kapitulácia a pocit, že radšej zomrieť, než sa prihlásiť o svoje práva, zloba a trest.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne a prirodzene žiadam o svoje práva, poznám svoju silu a mám sa rád, som so sebou spokojný, som slobodný a som v bezpečí. 

Lymfatické problémy

Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne sústredený na lásku a radosť zo života, prispôsobujem sa životu, som pokojný. 

Maternica

Predstavuje sídlo tvorivosti.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom tele doma. 

Mdloby

Strach, neschopnosť vyrovnať sa s danou situáciou,"okno".
Pozitívne tvrdenie: Mám silu, schopnosti aj znalosti na to, aby som v živote všetko zvládol. 

Menštruačné ťažkosti

Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté.
Pozitívne tvrdenie: Úplne prijímam svoju ženskosť a svoje telesné pochody považujem za normálne a prirodzené. Mám sa rada, som so sebou spokojná. 

Migréna

Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy.Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života, nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa. 

Močový mechúr

Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a spontánne sa zbavujem starého a vítam nové, som v bezpečí. 

Mononukleóza

Návyk znevažovať a bagatelizovať život, presviedčať ostatných, že nemajú pravdu, veľa sebakritiky.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote so životom, vidím sa v druhých a to, čo vidím, mám rád. Teším sa z toho, že žijem. 

Mozog

Predstavuje "počítač", riadiace centrum.
Pozitívne tvrdenie: S láskou riadim svoju myseľ. 

Mozgová mŕtvica

Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.
Pozitívne tvrdenie: Život je zmena a ja ľahko prispôsobujem všetkému novému, prijímam život – minulý, prítomný aj budúci. 

Mozgový nádor

Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko mením svoje svoje myslenie, celý život je zmena a moja myseľ sa neustále premieňa. 

Nádcha

Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy a presvedčenie typu: "Každý rok chytím v zime tri razy nádchu!"
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojej mysli, aby sa uvoľnila. Vo mne aj v mojom okolí vládne čistota a harmónia. 

Chronická

Vnútorný plač, detské slzy, obeť. 
Pozitívne tvrdenie: Uznávam, že vo svojom svete som jediná tvorivá sila, som ochotný radovať sa zo života. 

Senná

Nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote s celým svetom, som vždy v bezpečí. 

Nadobličky

Úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný a je bezpečné starať sa o seba. 

Nádory

Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko odpúšťam, mám sa rád a odmeňujem sa pochvalnými myšlienkami. 

Narkománia

Útek od seba samého, strach, neznalosť, ako mať rád sám seba. 
Pozitívne tvrdenie: Objavujem, aký som dokonalý, som ochotný mať rád sám seba a som ochotný mať radosť zo seba. 

Nehody

Neschopnosť ujímať sa svojich práv, vzbura proti autorite, viera v násilie.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil a som uzmierený, zaslúžim si dobro. 

Nechty

Predstavujú ochranu – ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život. 

Nechutenstvo ( chorobná pažravosť)

Odopieranie si života, extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, som dokonalý taký, aký som, som ochotný žiť a prijímam sa taký, aký som. 

Neplodnosť

Strach a odpor voči životu, pocit, že nepotrebujeme zažiť rodičovstvo. 
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Nervové zrútenie

Sebectvo, zablokovaná komunikácia.
Pozitívne tvrdenie: Otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku. 

Nervozita

Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času, komunikujem so svojím srdcom, všetko je v poriadku. 

Nespavosť 

Nedôvera v chod života, vina a strach. 
Pozitívne tvrdenie: S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba. 

Neuralgia

Trest za vinu, úzkosť z komunikácie. 
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, mám sa rád a som so sebou spokojný, ku všetkým a ku všetkému sa obraciam s láskou. 

Nevoľnosť

Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro.

Nohy

Nesú nás životom. 
Pozitívne tvrdenie: Život je tu pre mňa. 

Stehná

Lipnutie na traumách z detstva. 
Pozitívne tvrdenie: S pochopením prijímam to, ako konali a správali sa moji rodičia, lebo robili najlepšie, ako vedeli a mohli, oslobodzujem ich. 

Lýtka
Odpor k pohybu. 
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku. 

Nos

Predstavuje sebapoznanie a intuíciu. 
Pozitívne tvrdenie: Som si vedomý svojich intuitívnych schopností. 

Nosné mandle

Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa obklopuje láska, toto dieťa chceme a prijímame.

Obezita

Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia. 
Pozitívne tvrdenie: Som uzmierený s vlastnými pocitmi, som v bezpečí, vytváram si bezpečné prostredie, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Obličky (zápal, Brightova choroba)

Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa. 
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote prebieha vždy všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť! 

Obrna

Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho. 
Pozitívne tvrdenie: Všetkého je dosť pre všetkých a láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu. 

Oči

Predstavujú schopnosť zreteľne vidieť. 
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa s radostnými a láskavými očami. 

Astigmatizmus

Strach skutočne vidieť seba samého. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti. 

Krátkozrakosť

Strach z budúcnosti. 
Pozitívne tvrdenie: Nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí. 

Ďalekozrakosť

Strach z prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí.

Detské problémy s očami

Odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine. 
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie. 

Glaukóm – zelený zákal

Tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám na svet nežne a láskavo. 

Šedý zákal

Temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou. 
Pozitívne tvrdenie: Život je večný a plný radosti. 

Rozbiehavá škuľavosť

Strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som. 

Zbiehavá škuľavosť

Odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vidieť svet. 

Opar

Všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu, verejná hanba, viera v trestajúceho Boha, zavrhovanie genitálií. 
Pozitívne tvrdenie: Moje chápanie Boha mi je oporou, som normálny a prirodzený, teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela, som dokonalý. 

Opuchy

Čoho alebo koho sa nechceme zbaviť? 
Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého, je to bezpečné, som slobodný. 

Páchnuci dych

Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnivajúce myslenie, špinavé ohováranie. 
Pozitívne tvrdenie: Hovorím vľúdne a láskavo, vydychujem iba dobro. 

Páchnuci pot

Strach z ostatných, odpor voči sebe samému. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Pálenie záhy

Strach, strach, strach, zvieravý strach. 
Pozitívne tvrdenie: Dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí, verím v dokonalý chod života. 

Pankreas – zápal 

Predstavuje sladkosť života. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sladký život. 

Paradentóza

Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. 
Pozitívne tvrdenie: Som so sebou spokojný, vždy sa rozhodujem správne. 

Paralýza – ochrnutie

Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor. 
Pozitívne tvrdenie: Som zjednotený so životom, som v bezpečí, s prehľadom zvládam všetky situácie. 

Parkinsonova choroba

Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať. 
Pozitívne tvrdenie: Uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí, život je tu pre mňa, verím v chod života. 

Pásomnica

Silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých, pocit, že som nečistý, bezmocnosť nad postojmi ostatných. 
Pozitívne tvrdenie: Moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám, mám sa rád a schvaľujem všetko to, čím som. 

Pečeň

Sídlo hnevu a primitívnych emócií. 
Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť. 

Problémy s pečeňou 

Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba. 
Pozitívne tvrdenie: Hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom. 

Peptický vred 

Úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým, presvedčenie, že nestojím za nič. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som dokonalý. 

Plač

Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu. 
Pozitívne tvrdenie: Som úplne uzmierený so svojimi emóciami, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Platničky

Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nikajú oporu. 
Pozitívne tvrdenie: Život podporuje všetky moje myšlienky a preto sa mám rád, som so sebou spokojný a v mojom svete je všetko v poriadku. 

Plynatosť

Zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul. 

Pľúca

Schopnosť prijímať život. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam život v dokonalej rovnováhe. 

Pľuzgiere

Odpor, nedostatok citovej ochrany. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti. 

Pohlavné choroby

Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre. 

Pomliaždeniny

Drobné životné problémy, trestanie seba samého. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a láskyplne sa o seba starám, správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku. 

Pomočovanie (detí)

Strach z rodiča, väčšinou otca. 
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku. 

Popáleniny

Zloba, hnev, podráždenosť. 
Pozitívne tvrdenie: V sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu, zaslúžim si, aby mi bolo dobre. 

Potrat

Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času. 
Pozitívne tvrdenie: Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu, mám sa rada a som so sebou spokojná. 

Predmenštruačný syndróm

Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti. 
Pozitívne tvrdenie: Som úplne zodpovedná za svoju myseľ a svoj život, som silná a energická, každučká časťmôjho tela vynikajúco pracuje, mám sa rada. 

Prostata
Predstavuje mužský princíp. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam svoju mužskosť a radujem sa z nej. 

Problémy s prostatou

Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, prijímam svoju vlastnú silu a som naveky mladý duchom. 

Prsia

Predstavujú materinskú lásku, starostlivosť a výživu. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe. 

Uzliny, cysty, nádory v prsiach

Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste. 
Pozitívne tvrdenie: Môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú, pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť. 

Prsty

Predstavujú detaily života.
Malíček – symbolizuje rodinu a predstieranie. 
Pozitívne tvrdenie: Cítim sa dobre v rodine a živote.
Na nohách – symbolizujú detaily budúcnosti. 
Pozitívne tvrdenie: Všetky detaily sa vyriešia samy.
Palec – predstavuje intelekt a obavy. 
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je uzmierená.
Prostredník – predstavuje hnev a sexualitu. 
Pozitívne tvrdenie: Je príjemné byť mužom/ ženou.
Ukazovák – predstavuje ego a strach. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí. 

Rakovina

Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobe vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Reumatická artritída

Kritika autority a pocit, že ma niekto prenasleduje a týra. 
Pozitívne tvrdenie: Moja osoba je mojou jedinou autoritou, mám sa rád a život je dobrý. 

Reumatizmus 

Pocit diskriminácie, nedostatok lásky, chronická zatrpknutosť, odpor a nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Svoje zážitky si vytváram sám, moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rád seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojný. 

Roztrúsená skleróza

Zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach. 
Pozitívne tvrdenie: Vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí, som slobodný. 

Ruky

Všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami, držanie a manipulácia, zovretie a povolenie, pohladkanie, štipnutie, stisk, hmat. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko, radostne a láskyplne využívam všetky svoje skúsenosti. 

Semenníky

Predstavujú mužský princíp. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť mužom. 

Senilita

Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik. 
Pozitívne tvrdenie: Božia ochrana, bezpečnosť, pokoj, kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života. 

Sklerodermia

Pocit neistoty a zraniteľnosti, pocit, že ostatní ma ohrozujú a dráždia, vytváranie vlastnej obrany. 
Pozitívne tvrdenie: Boh ma vždy ochraňuje, všetko, čo robím, je v poriadku, prináša mi to lásku, ktorú s radosťou a potešením prijímam. 

Skolióza

Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej. 
Pozitívne tvrdenie: Stojím vzpriamene a slobodne, mám sa rád, môj život je zo dňa na deň lepší a radostnejší. 

Slezina

Posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život je tu pre mňa, som v bezpečí, všetko je v poriadku. 

Srdce

Predstavuje centrum lásky a bezpečia. 
Pozitívne tvrdenie: Moje srdce tlčie v rytme lásky. 

Srdcové ťažkosti

Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese. 
Pozitívne tvrdenie: Radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami. 

Starnutie

Spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou, zavrhovanie prítomnosti. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý. 

Strata pamäti

Útek pred životom, strach, neschopnosť ujímať sa svojich práv. 
Pozitívne tvrdenie: Inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné, je bezpečné žiť. 

Strata rovnováhy

Roztrieštené myslenie, nevyrovnanosť. 
Pozitívne tvrdenie: Bezpečne nachádzam svoj stred, prijímam dokonalosť svojho života, všetko je v poriadku. 

Strnulosť

Strnulé, rigidné myslenie. 
Pozitívne tvrdenie: Môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí. 

Struma

Nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky, obeť, pocit premárneného života, nenaplnenie. 
Pozitívne tvrdenie: Svoj život ovládam iba ja, môžem byť sám sebou. 

Stuhnutie šije

Neústupčivá tvrdohlavosť. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné poznať názory iných. 

Svalová dystrofia

Obrovský strach, nesmierna túžba ovládať všetko a všetkých, naliehavá potreba bezpečia, strata viery a dôvery. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť živý, byť sám sebou. Som dostatočne dobrý taký, aký som, verím si. 

Svrbenie

Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť. 
Pozitívne tvrdenie: Je mi dobre tam, kde som, prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia. 

Šedivenie vlasov ( predčasné)

Stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí. 
Pozitívne tvrdenie: Som harmonický, som silný a schopný. 

Štítna žľaza

Poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť. 
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení, teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo. 

Hyperfunkcia ( zvýšená činnosť štítnej žľazy)
Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svoju silu tam, kam patrí, robím svoje vlastné rozhodnutia, uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby. 

Tetanus

Potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok. 
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila a aby zahojila celé moje telo a všetky moje city. 

Trombóza

Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. 
Pozitívne tvrdenie: Splývam so životom, vesmír ma bezvýhradne podporuje, všetko je v poriadku. 

Tuberkulóza

Sebectvo a panovačnosť, kruté myšlienky odplata. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, vytváram si tak pokojný svet plný radosti. 

Tuk

Predstavuje ochranu, precitlivelosť. 
Pozitívne tvrdenie: Ochraňuje ma Božia láska, som vždy v bezpečí. 

Tvár

Predstavuje to, čo ukazujem svetu. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, vyjadrujem, kto som. 

Únava

Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím. 
Pozitívne tvrdenie: Som plný energie a nadšenia zo života. 

Ureteritída ( zápal močovodu)

Hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera, obviňovanie ostatných. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav, som ochotný zmaniť sa, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Ústa

Predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok. 
Pozitívne tvrdenie: Žijem z lásky. 

Problémy s ústami

Skostnatené názory, neprístupná myseľ, neschopnosť hlásať nové myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie. 

Uši

Predstavujú schopnosť počuť. 
Pozitívne tvrdenie: Počúvam s láskou. 

Bolesti uší

Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov. 
Pozitívne tvrdenie: Obklopuje ma harmónia, s láskou počúvam všetko ddobré a príjemné, som stredobodom lásky. 

Úzkosť

Nedôvera v prirodzený chod života. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, verím v chod života, som v bezpečí. 

Vaječníky

Predstavujú stvorenie aj tvorivosť. 
Pozitívne tvrdenie: Som vyvážená vo svojej tvorivosti. 

Vitiligo

Pocit, že som úplne mimo hry, nezapadám do nijakého spoločenstva. 
Pozitívne tvrdenie: Som v samotnom strede života, som spojený s láskou. 

Vredy ( žalúdočné)

Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu, čo vás zožiera? 
Pozitívne tvrdenie: Som spokojný sám so sebou, mám sa rád a všetko je v poriadku. 

Vrodené chyby

Karmické, vybrali ste si takto prísť na svet, rodičov si vyberáme sami. 
Pozitívne tvrdenie: Pre môj rast je vhodná každá skúsenosť, som uzmierený s tým, kde som. 

Vypadávanie vlasov

Napätie, snaha všetko ovládať, nedôvera v chod života. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím v chod života. 

Vyrážky

Prekypujúca, kvasiaca zloba. 
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem lásku a radosť, som uzmierený. 

Výron

Odpor, odmietanie postupovať v živote určitým smerom. 
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru. 

Výtok, biely

Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera. 
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje zážitky si vytváram sama, som jediná sila vo svojom živote, teším sa z toho, že som žena, som slobodná. 

Zajakávanie

Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava – "nie je dovolené plakať". 
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa slobodne vyjadrovať, je to bezpečné, so všetkými komunikujem iba s láskou. 

Zápal

Strach a zloba z toho, čo sa odohráva vo vašom živote. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky, mám sa rád, som so sebou spokojný, moja myseľ je pokojná a vyvážená. 

Zápal bedrovníka

Obavy, presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu. 
Pozitívne tvrdenie: Snažím sa zo všetkých síl, som dokonalý, som uzmierený.

Zápal hrubého čreva

Prehnané nároky zo strany rodičov, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie. 
Pozitívne tvrdenie: Vytváram si svoju vlastnú radosť, som rozhodnutý byť úspešný. 

Zápal kĺbov
Pocit, že ma nikto nemá rád, kritika, nenávisť. 
Pozitívne tvrdenie: Som láska, som ochotný mať sa rád, byť so sebou spokojný, s láskou hľadím na svoje okolie. 

Zápal kostnej drene

Sklamanie a zloba na samú podstatu života, pocit, že ma nikto nepodporuje. 
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života a som s ním uzmierený, som v bezpečí. 

Zápal obličiek

Precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech. 
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote sa dejú iba správne veci, zbavujem sa starého a vítam nové, všetko je v poriadku. 

Zápal očnej rohovky

Nesmierna zloba, túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte. 
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku. 

Zápal pečene

Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť. 
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je čistá a slobodná, zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové, všetko je v poriadku. 

Zápal pľúc

Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili. 
Pozitívne tvrdenie: Spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový. 

Zápal pankreasu

Odmietanie, hnev a sklamaie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou. 

Zápal pošvy

Hnev na partnera, sexuálna vina, trestanie samej seba. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rada, druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality. 

Zápal slepého čreva

Strach zo života, zablokovanie toku dobra. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a uvoľňujem sa a nechávam život radostne plynúť. 

Zápal spojiviek

Hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám. 
Pozitívne tvrdenie: Hľadím očami lásky, existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam. 

Zápal žíl

Zloba a sklamanie, málo radosti v živote, obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia. 
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby mnou voľne prúdila radosť, som uzmierený so životom. 

Zápästie

Predstavuje pohyb a uvoľnenosť. 
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou. 

Zápcha

Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové, svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou. 

Závrat

Prelietavé, neusporiadané myslenie, odmietanie pozrieť sa niečo alebo niekoho. 
Pozitívne tvrdenie: Som hlboko sústredený, vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa. 

Zdurenie
Slepá ulička, bezradnosť v myslení, obmedzujúce, bolestné myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Moje myšlienky plynú ľahko a spontánne. 

Zimnica

Psychické chvenie, túžba stiahnuť sa do seba, tvrdenie typu "nechajte ma na pokoji". 
Pozitívne tvrdenie: Som vždy v bezpečí, som obklopený láskou, ktorá ma chráni, všetko je v poriadku. 

Zuby

Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.
Pozitívne tvrdenie: Rozhodujem sa na základe princípov pravdy, cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci. 

Zuby múdrosti – ťažké prerezávanie

Nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu. 
Pozitívne tvrdenie: Otváram svoje vedomie rozkvetu života, mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa. 

Žalúdok

Obsahuje výživu nielen fyzickú, ale aj psychickú, zažíva myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam život. 
Problémy odzrkadľujú hrôzu a neschopnosť asimilovať nové veci a myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Život mi robí dobre, v každom okamihu asimilujem všetko, čo je nové, všetko je v poriadku. 

Ženské choroby

Popieranie seba samej, zavrhovanie ženskosti a ženského princípu. 
Pozitívne tvrdenie: Teším sa zo svojej ženskosti a ženského princípu. Som rada, že som žena, mám rada svoje telo. 

Žihľavka

Zveličovanie problémov, robíme z "komára slona", utajovaný strach. 
Pozitívne tvrdenie: Vnášam pokoj do každého okamihu svojho života. 

Žily

Roznášajú radosť zo života. 
Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť, prúdi mnou pri každom údere srdca. 

Žlčové kamene

Zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha. 
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, život je príjemný, je mi sladko. 

Žltačka

Predsudky voči sebe i druhým, nevyrovnanosť. 
Pozitívne tvrdenie: Som tolerantný, súcítiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.

Kontakt

TERCIUS - Ing. Roman Pavlikovský

laska3r@gmail.com

Vladimíra Clementisa 1162/13 Revúca 05001
IČO: 45 944 041 DIČ: 1076599788

TM - 0910 942 394
SKYPE: laska3r

Vyhľadávanie

© 2010 Ing. Roman Pavlikovský

Tvorba webu zdarmaWebnode